PREČO TO ROBÍME

„Chceme zmeniť pohľad ľudí na fitness zariadenia.“

Vzdelanie, skúsenosti a neustály vývoj fitness priemyslu určujú dôvody, prečo sme sa rozhodli vytvoriť ITC. Mnohí vnímajú fitness centrá ako strojmi preplnené miestnosti s nekoordinovaným osadenstvom. Dnes existuje mnoho fitness centier, posilňovní a činkárni, ktoré ponúkajú univerzálne cvičenia pre všetkých, bez ohľadu na individuálne potreby klienta. Napríklad, ak človek pomernú časť dňa presedí v práci, doma alebo v aute, ďalšie sedenie na “moderných” posilňovacích zariadeniach bude len naďalej prispievať k jednostrannosti a jednotvárnosti zaťaženia pohybového systému. Našim cieľom je ukázať ľuďom, že cvičenie je viac ako len dvíhanie železa. Pohybová aktivita je cesta ku zdraviu, k zvýšeniu životného elánu a k spoznaniu seba samého.

Naše referencie

Prihlás sa bezplatne na prvý tréning.

Príď si pozrieť našu odbornosť a vybavenie tréningového centra.